scm
home mail network
minister

Orele de lucru

Anticamera
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:

Birou de informaţii

(+373 22) 273-750
Anticamera (+373 22) 270-479 (+373 22) 809-503
Fax (+373 22) 270-479
E-Mail:
Anticamera scm1@mednet.md
 Web admin spital1net@gmail.com

 

Istoricul şi activitatea

Istoricul şi activitatea

INFORMAŢIE PRIVIND ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA INSTITUŢIEI MEDICO-SANITARE PUBLICE SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Nr.1


La începutul anilor ’50 ai secolului XX în Republica Moldova s-a constatat o creştere vădită a populaţiei, fiind motivată de fluxul sporit de migraţie a cetăţenilor din alte teritorii ale Uniunii Sovietice. Astfel, a apărut necesitatea construcţiei şi deschiderii spitalelor noi, ca urmare a mai multor factori:

 • dezvoltarea extensivă a oraşului Chişinău;

 • creşterea numărului de copii nou-născuţi;

 • şi în acelaşi timp, insuficienţa numărului de paturi obstetricale şi pediatrice pe fondalul morbidităţii şi mortalităţii sporite a populaţiei.

În aceste condiţii, în anul 1959 a fost primită decizia Guvernului despre construirea în oraşul Chişinău a unui spital nou cu accentul în acordarea asistenţei medicale mamei şi copilului, deoarece în acea perioadă de timp, în Chişinău funcţiona doar o secţie de naşteri, cu o capacitate de 40 paturi, în cadrul Spitalului de Urgenţă şi Maternitatea Republicană, predestinată pentru naşterile complicate din toate raioanele republicii.
Planul general de executare a construcţiei spitalului prevedea 3 etape strategice, şi anume:

 1. construcţia blocului maternităţii;

 2. construcţia blocului principal curativ-diagnostic;

 3. construcţia încă a două blocuri curative.

Graţie lucrărilor intensive de construcţie, în termen de 1 an, au fost date în exploatare blocul maternităţii cu capacitatea de 125 paturi, care devine în acea perioadă de timp, una din cele mai moderne maternităţi din ţară, un bloc morfopatologic, cazangeria şi spălătoria spitalului.

În anii ’70 pentru finisarea programului de dezvoltare a spitalului, început în anii ’60, a fost iniţiată construcţia unor blocuri şi subdiviziuni noi. Drept urmare, au fost date în exploatare următoarele secţii noi:

 • Diagnostică clinică de urgenţă;

 • Rentgen-diagnostic;

 • Laboratorul clinic şi biochimic;

 • Diagnostică funcţională;

 • Chirurgie;

 • Terapie;

 • Ginecologie.

Începând cu anul 1963, Spitalul Clinic Orăşenesc nr.1 devine bază clinică a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, unde sunt amplasate catedrele: obstetrică şi ginecologie, terapie, chirurgie, ce a permis o îmbinare armonioasă a practicii medicale şi tuturor inovaţiilor ştiinţei contemporane medicale.

La sfârşitul anilor ’70 Spitalul Clinic Municipal nr.1 devine o instituţie tot mai valoroasă pentru municipiul Chişinău. Activitatea spitalului în domeniul reproducerii şi fertilităţii devine una din cele mai importante şi prioritare, iar numărul total de paturi s-a extins până la 500, inclusiv 135 paturi de profil pediatric.

Din anul 1980 capacitatea bazei tehnico-materiale a spitalului atinge 875 paturi, devenind astfel unul dintre cele mai mari complexe curativ-diagnostice, cu activitate preponderentă în domeniul asistenţei medicale mamei şi copilului, căruia în anul 1992 i se oferă pentru exploatare un nou bloc curativ neonatal-pediatric.

Astfel, pe parcursul a 49 ani de activitate Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal nr.1 a acumulat o experienţă bogată în tratamentul populaţiei din Chişinău şi ţară, în cadrul acestuia fiind dirijate în jur de 500.000 naşteri şi oferită asistenţă medicală specializată la peste 1 mln. de pacienţi adulţi şi copii.

Actualmente, Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal nr.1 rămâne o instituţie medicală strategic importantă pentru municipiul Chişinău, în deosebi la compartimentul – acordarea asistenţei medicale mamei şi copilului.

Fondatorul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal nr.1 este Consiliul Municipal Chişinău (administraţia publică locală), care în comun cu Consiliul Administrativ, Compania Naţională şi Agenţia Teritorială de Asigurări în Medicină Chişinău, dirijează şi supraveghează activitatea instituţiei în vederea optimizării asistenţei medicale acordate populaţiei. Concomitent, o bună parte de activităţi ale spitalului sunt monitorizate de către Ministerul Sănătăţii, CNŞP de Medicină Preventivă şi Centrul Municipal de Medicină Preventivă. În permanenţă, spitalul colaborează cu reprezentanţa OMS, UNICEF în Moldova, alte instituţii de nivel internaţional, naţional şi municipal.

La moment, Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal nr.1, cu profilurile Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie şi Pediatrie, Chirurgie şi Terapie, dispune de 28 secţii clinice (3 secţii de internare şi stabilizare, 3 secţii obstetricale, 2 blocuri de operaţii, 5 secţii de patologie a sarcinii, secţia consultativă de perinatologie, 2 secţii de anesteziologie şi terapie intensivă pentru maturi, 2 secţii reanimare nou-născuţi, secţia de îngrijire a nou-născuţilor prematuri, secţia patologia nou-născuţilor, secţia neurologie nou-născuţi, secţia psihoneurologie pediatrică, 2 secţii de ginecologie (septică şi aseptică), 2 secţii de chirurgie (septică şi aseptică), 2 secţii de terapie; 4 secţii paraclinice (laboratorul clinic, laboratorul bacteriologic, secţia morfopatologie, secţia fizioterapie); 4 cabinete (radiologie, ultrasonografie, transfuzia sîngelui, baroterapie); farmacie. Conform cerinţelor în vigoare, spitalul dispune de alte subdiviziuni auxiliare şi tehnice (sterilizare şi dezinfecţie, bloc alimentar, garaj ş.a).

Capacitatea spitalului conform proiectului este de 900 paturi, iar de facto, începând cu anul 2000, funcţionează 530 paturi, care sunt amplasate în 4 blocuri curative separate, având diferită durată medie de utilizare în dependenţă de profil.