scm
home mail network
minister

Orele de lucru

Anticamera
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:

Birou de informaţii

(+373 22) 273-750
Anticamera (+373 22) 270-479 (+373 22) 809-503
Fax (+373 22) 270-479
E-Mail:
Anticamera scm1@mednet.md
 Web admin spital1net@gmail.com

 

Personal / Contacte  Personal  Directorul

Directorul

Spitalul Clinic Municipal nr.1 este condus de către director, dr. în med. Victor Savin, „Om Emerit”,

tel. de contact: (+373 22) 270-479

e-mail: scm1adm@mednet.md

Domnul Victor Savin a absolvit Institutul de Stat de Medicină din oraşul Chişinău, facultatea curativă, în anul 1974.

În perioada anilor 1974 – 1975 urmează pregătirea posdiplom prin internatură pe terapie, la baza Spitalului orăşenesc din or. Bender.

În anul 1975 – 1977, fiind încadrat în serviciul militar execută funcţia de şef al Punctului medical al unităţii militare.

Din august 1977, după expirarea termenului serviciului militar, continuă activitatea profesională ca medic terapeut, apoi din martie 1978 este numit în funcţie de medic şef adjunct pe lucrul curativ al Spitalului din or. Bender.

Începând cu august 1984 este numit în funcţie de şef al Secţiei ocrotirii sănătăţii a Executivului orăşenesc Bender, activând cu succes până în anul 1988, mai apoi fiind transferat în funcţie de director al Asociaţiei Medicale Teritoriale din or. Bender.

Din decembrie 1992 dnul Victor Savin este aprobat, prin transfer, în funcţie de şef adjunct al Direcţiei Sănătăţii a Primăriei municipiului Chişinău, iar din iunie 1995 este aprobat în funcţie de şef al Direcţiei Sănătăţii, cu confirmarea în funcţie de director al Departamentului Sănătăţii din iulie 1999, reconfirmarea în funcţie de director al Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău din ianuarie 2004 şi transferat în funcţie de director al IMSP SCM nr. 1 din ianuarie 2007.

Pe tot parcursul activităţii sale profesionale dnul Victor Savin dă dovadă de responsabilitate majorată, competenţă profesională şi principialitate, lucrând permanent asupra nivelului său de cunoştinţe, participând periodic la diverse cicluri de perfecţionare, inclusiv în Rusia, Suedia, România, SUA, Egipt.

Este atestat cu reconfirmarea categoriei superioare ca medic, manager al sănătăţii publice (2003). Participă activ la lucrările Conferinţelor şi Congreselor naţionale şi internaţionale pe specialitate şi în diverse domenii medicale, prezentând personal rapoarte şi publicări ştiinţifico-practice.

În decembrie 2003 susţine cu succes teza de doctor în medicină în domeniul managmentului sănătăţii publice.

Participă activ la argumentarea şi elaborarea unor acte legislative şi normative pentru sistemul de sănătate inclusiv „Politica Naţională de Sănătate a RM”. Dispune de o pregătire multilaterală pentru activitatea didactică şi ştiinţifică.

Periodic duce prelegeri şi lucrări practice cu medicii cursanţi şi rezidenţi conform Programelor de instruire posdiplom. S-a manifestat pozitiv în activitatea ştiinţifică în special la elaborarea metodologiei şi efectuarea studiilor ce ţin de consolidarea asistenţei medicale primare.

În calitate de coautor a contribuit la elaborarea lucrării „Managementul Asistenţei Medicale Primare în Republica Moldova” (2005) dedicată jubileului de 60 ani de la fondarea Catedrei Sănătate Publică şi Management a USMF „N.Testemiţanu”.

În anul 2007, tot în calitate de coautor, a contribuit la elaborarea şi editarea manualului „Sănătate Publică şi Management” dedicat Eminentului Savant şi Organizator al ocrotirii sănătăţii, profesorului universitar Nicolae Testemiţanu către aniversarea a 80-cea din ziua naşterii.

Se bucură de stimă şi autoritate atât în rândurile colaboratorilor medicali din municipiu şi Republică, cât şi la nivelul Administraţiei Publice Locale.

Activitatea profesională a dlui Victor Savin a fost înalt apreciată la nivelul statal, când în anul 1985 a fost decorat cu insigna Ministerului Sănătăţii al URSS „Eminent al Ocrotirii Sănătăţii”.

În anul 1996 prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova i-a fost conferit titlul onorific „Om Emerit”, iar în anul 2000 i s-a decernat ordinul „Gloria Muncii”.