scm
home mail network
minister

Orele de lucru

Anticamera
luni-vineri 8:00-17:00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:

Birou de informaţii

(+373 22) 273-750
Anticamera (+373 22) 270-479 (+373 22) 809-503
Fax (+373 22) 270-479
E-Mail:
Anticamera scm1@mednet.md
 Web admin spital1net@gmail.com

 

Informaţie generală

(conform situaţiei la 01.01.2012)

Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal nr. 1 cu blocurile sale principale a fost construită şi dată în exploatare în anul 1961. Mai apoi, în perioada anilor 1986-1991 au fost construite suplimentar un bloc al Maternităţii cu cinci etaje şi blocul Neonatal-Pediatric cu 5 etaje. Fondatorul instituţiei este Consiliul municipal Chişinău din anul 2004.

IMSP SCM nr.1 este o instituţie curativ – profilactică, de o importanţă strategică pentru municipiul Chişinău, fiind amplasată în zona de sud-est a capitalei pe strada Melestiu, 20, care acordă asistenţă medicală înalt calificată, specializată şi de multiprofil, inclusiv: obstetrical-ginecologică, chirurgicală, terapeutică şi neonatal-pediatrică.

Actualmente, spitalul ocupă o suprafaţă de circa 6,0 ga, dispunând de 4 blocuri curative şi 6 blocuri auxiliare, fiind asigurat în mod centralizat cu instalaţii inginereşti, sanitare, de apeduct, canalizare, reţele electrice şi termice.

Exploatarea intensivă a blocurilor curative, în deosebi, celor ce aparţin Maternităţii, serviciului neonatal-pediatric şi chirurgical-somatic a dus la uzura maximală a sistemelor de apeduct, canalizare şi reţelelor electrice, creând mari dificultăţi în activitatea cotidiană. Anume din aceste motive administraţia instituţiei, cu suportul material acordat de către fondator, în perioada 2007-2008, a depus eforturi pentru renovarea parţială a reţelelor electrice, cutiilor de distribuţie, sistemelor de iluminare, magistralelor centrale de apeduct, canalizare şi repararea capitală a acoperişurilor la 3 blocuri curative.

Conform situaţiei la 01.01.2012, capacitatea totală a spitalului este de 530 paturi, inclusiv: obstetricale – 255; ginecologice – 60; terapeutice – 60; chirurgicale – 60; pediatrice – 105.

Organigrama IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

Conform organigramei aprobate structura internă a serviciului obstetrical este formată din: 3 secţiii internare în fiecare bloc; 5 secţii patologia sarcinii; 3 secţii obstetricale; blocul operator obstetrical-ginecologic; o secţie ginecologie aseptică; o secţie ginecologie septică; o secţie reanimare şi terapie intensivă pentru nou-născuţi; o secţie anesteziologie şi reanimare pentru femeele gravide, lăuze şi ginecopate.

Serviciul neonatal-pediatric este format din secţia internare, secţia îngrijire a prematurilor, secţia neurologie infantilă, secţia psihoneurologie, secţia patologia nou-născuţilor, secţia reanimare şi terapie intensivă a copiilor nou/născuţi.

Serviciul chirurgical-somatic este constituit din secţia internare, 2 secţii chirurgie aseptică şi septică; 2 secţii terapie; serviciul anesteziologie şi reanimare, bloc operator.

Spitalul dispune de un şir de servicii auxiliare pentru efectuarea investigaţiilor paraclinice şi funcţionale necesare în procesul curativ-diagnostic, inclusiv:

 • laboratorul clinico-biochimic,
 • laborator bacteriologic,
 • cabinetul diagnostică funcţională,
 • cabinetul endoscopic,
 • serviciul imagistică (secţia radiologie şi trei cabinete de ultrasonografie)
 • secţia consultativă a Centrului perinatologic din cadrul spitalului,
 • secţia morfopatologie,
 • secţia fizioterapie,
 • serviciul sterilizare,
 • farmacie spitalicească,
 • cabinet informaţie şi statistică medicală,
 • serviciul administrativ – gospodăresc (contabilitatea, serviciul personal, economic, garaj, bloc alimentar, depozit).

Majoritatea subdiviziunilor spitalului sunt dotate suficient cu mobilier, utilaj, computere şi echipament medical strict necesar, conform profilurilor de activitate (nomenclatorul echipamentului medical existent - în anexă).

Cu contribuţia fondatorului, din contul fondului de rezervă, mijloacelor financiare acumulate în baza serviciilor medicale prestate contra plată, sponsorizărilor, procurărilor centralizate şi altor donaţii umanitare, pe parcursul ultimilor 4-5 ani, s-a reuşit dotarea suplimentară a instituţiei cu unele poziţii importante de utilaj medical modern, care au permis sporirea calităţii serviciilor medicale prestate şi ameliorarea indicatorilor principali, ce caracterizează activitatea instituţiei.